• Beste leden/supporters,

  Zoals jullie ongetwijfeld allemaal hebben vernomen is er tijdens de wedstrijd Oranje Zwart 1 - Ruinen 1 op 28 januari het een en ander voorgevallen wat er toe heeft geleid dat de wedstrijd gestaakt is.

  Ondanks alle (negatieve) aandacht die er in de afgelopen weken voor onze vereniging was hebben wij gewacht met het geven van tekst en uitleg tot er meer duidelijkheid zou zijn. Die duidelijkheid is er nu.

  Op 2 februari ontvingen wij een bestuurlijke maatregel tot bezinning van de KNVB. We ontvingen  deze bezinningsperiode niet omdat we schuldig waren bevonden door een tuchtcommissie. In de media is dit wel zo gebracht, hierover is contact geweest met de KNVB maar helaas is dit, ondanks de belofte hierop, niet gerectificeerd. De bezinningsmaatregel wordt zonder wederhoor en overleg door de KNVB opgelegd aan een vereniging waar zich een incident met de scheidsrechter voor doet.

  Nadat de wedstrijd definitief gestaakt is hebben wij als bestuur van Oranje Zwart op maandagavond het rapport gestaakte wedstrijd verstuurd naar de KNVB, de scheidsrechter heeft dit ook gedaan. Op basis van zijn rapport is ons de bezinning opgelegd.

  Daarnaast is de aanklager amateurvoetbal gestart met een onderzoek waarvoor meerdere aanvullende verklaringen zijn opgevraagd. Deze zijn ook door ons tijdig aan de KNVB verzonden.

  Maandag 19 februari hebben wij uitslag ontvangen van dit onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat zowel spelers als supporters van Oranje Zwart zich schuldig hebben gemaakt aan het leveren van commentaar op de scheidsrechter. Dat dit een feit is kan niemand ontkennen. Naar onze mening was het gegeven commentaar niet ernstig genoeg om de wedstrijd te staken. Echter heeft de scheidsrechter dit anders beleefd en dat is natuurlijk erg vervelend.

  Let wel; voor de beschuldigingen van bedreiging en belediging is geen bewijs gevonden en hiervan zijn wij dan ook volledig vrijgesproken. We zijn dus enkel bestraft voor het geven van commentaar op de wedstrijdleiding. Volgens de handleiding tuchtzaken is dit strafbaar (art. 2, lid 2, sub B) en hiervoor ontvangt onze vereniging dan ook een geldboete. Een deel van deze boete is voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar.

  Ondanks alles kunnen we het er ongetwijfeld allemaal over eens zijn dat de ontstane situatie en vooral de nasleep hiervan in de media niet is hoe wij ons willen profileren. Zoals Geert aangaf in de krant: “We worden weggezet als een agressieve club en dat zijn we helemaal niet”.

  Een van de voorwaarden van de bezinningsperiode was het opstellen van een plan van aanpak. Deze is inmiddels goedgekeurd door de KNVB. In dit plan van aanpak hebben we een vernieuwd supporters protocol opgesteld wat we graag met jullie delen.
  Naast dit protocol zijn er ook nog een aantal andere (bestuurlijke) maatregelen benoemd in het plan van aanpak, mocht iemand hier meer informatie over willen dan kan er contact worden opgenomen met Carmen.

  Mochten er aanvullende vragen zijn dan zijn wij uiteraard beschikbaar om deze te beantwoorden,

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur VV Oranje Zwart

  ~

  Bijlage 2:

  Bezoekersprotocol - VV Oranje Zwart

   Welkom op Sportpark de Bovenboer! Tijdens wedstrijden op ons sportpark bent u van harte welkom om spelers aan te moedigen en te supporten. Wel willen wij u vragen om hierbij onze huisregels en normen en waarden in acht te nemen:

  • Respecteer de aanwezigheid en mening van ieder ander op het sportpark. Ook als supporter geldt; zonder respect geen voetbal!
  • Probeer het alcoholgebruik te beperken tot na de wedstrijd, wellicht is er dan zelfs iets te vieren!
  • Drugs wordt op ons sportpark niet getolereerd, bij constatering zal de politie worden ingeschakeld.
  • Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden plaats te nemen binnen de omheining. Dit geldt ook voor kinderen of tijdens het vieren van eventuele doelpunten.
  • Respecteer de eigendommen van een ander, zowel van onze eigen vereniging als van eventuele bezoekers.
  • De scheidsrechter is hier om onze wedstrijd in goede banen te leiden, geef hem daarvoor ook de kans en onthoud je ten alle tijde van commentaar.
  • Onsportief gedrag van een ander is nooit een reden om hetzelfde gedrag te vertonen. Wat gij niet wilt u dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
  • Scheld of vloek niet, dit lokt enkel ongezellige reacties uit en bevorderd eventuele agressie.
  • Het gooien van voorwerpen (wat dan ook) op het veld is ten strengste verboden en resulteert in directe verwijdering van het sportpark.
  • Tijdens de wedstrijd zijn er bestuursleden van dienst aanwezig, volg hun instructies ten alle tijde op.
  • Moedig onze spelers op een positieve wijze aan, dit stimuleert en zorgt er alleen maar voor dat ze beter gaan spelen.
  • Regels zijn niet voor niets opgesteld, handel hierna.
  • Overtreding van de huisregels en normen en waarden of disrespect of agressief gedrag in welke vorm dan ook kan leiden tot verwijdering van het sportpark. Indien nodig zal ook de politie worden ingeschakeld.