• Gedragsprotocol VV Oranje Zwart

  VV Oranje Zwart hanteert onderstaand agressie protocol voor al zijn leden, trainers en ouders/verzorgers van spelers.

  Agressie protocol Oranje Zwart

   ___________________________________________________________

  Een definitie van agressie

  Agressie is iedere vorm van gedrag, dat gericht is op het te weeg brengen van angst  bij de ander of op het doelbewust toebrengen van materiële of immateriële schade

  Schelden-Schoppen-Slaan van tegenstanders, medespelers, begeleiding en/of publiek wordt niet getolereerd.

  Wanneer dit toch wordt geconstateerd dan zal de trainer/leider/scheidsrechter de speler onmiddellijk van het veld halen of van de training verwijderen. 

  Na de wedstrijd/training zal de trainer/leider/scheidsrechter altijd met de speler bespreken waarom hij van het veld is gehaald of van de training is weggestuurd.

  Vervolgens:

  • Ouders worden altijd ingelicht over het Hoe en Waarom
  • Consequentie 1e keer is waarschuwing, 2e keer is wedstrijd op de bank of uitsluiting van training. 3e keer zal de zaak bij het bestuur worden neergelegd en zullen zij desgewenst overgaan tot schorsing of andere stappen.

  Na enkele weken wanneer het goed gaat nog een keer aanhalen bij ouders en/of speler. Ook complimentjes horen erbij wanneer een speler er van heeft geleerd.

   

  Verbale en fysieke agressie op het voetbalveld, wij kunnen er samen iets aan doen!

  Zonder respect geen voetbal

   ___________________________________________________________                                

    

  Gedragscodes Oranje Zwart Wanneperveen

   ______________________________________________

  Spelers

  1. Geef voor en na de wedstrijd je tegenstanders een hand.

  2. Speel volgens de bekende of afgesproken regels.

  3. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat

  dan na de wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met de tegenstander en

  scheidsrechter, en probeer er samen verbetering in te brengen.

  4. Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.

  5. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

  6. Toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning.

  7. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te

  moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

  8. Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag.

  9. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met

  je coach, je leider, je teamgenoten of je ouders.

  10. Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters

  die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

   

  Coaches/ Trainers

  1. Wees redelijk in eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van

  jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. Moedig hen wel aan

  zich optimaal in te zetten.

  2. Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn, waar niemand zich aan mag onttrekken.

  3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben

  zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.

  4. Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is slechts een

  onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.

  5. Maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Goed

  voorbeeld doet goed volgen.

  6. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en

  de vaardigheid van de jongeren/volwassenen.

  7. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van

  de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.

  8. Volg het advies op van een arts of fysiotherapeut bij het bepalen of een geblesseerde speler

  wel of niet kan spelen.

  9. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend

  is.

  10. Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling

  bij kinderen.

   

  Ouders/verzorgers van de jeugdspeler

  Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

  De ouder/verzorger:

  1. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op

  en om het veld.

  2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld

  3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders

  (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de pauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek

  van de begeleiding).

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

  • Spelers positief aanmoedigen, geef geen technische en tactische aanwijzingen
  • Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team.
  • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  • Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  • Op tijd de contributie voldoen.
  • Kritiek, op- of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de desbetreffende elftalbegeleider of bij een bestuurslid van de vereniging!