• Club van 50

    De deelnemers vormen samen de groep ‘vrienden van Oranje Zwart’ waarbij ieder seizoen € 50,-- per deelnemer beschikbaar wordt gesteld. De bijdrage is een extra ondersteuning voor de club voor o.a. het realiseren van zaken, die moeilijk uit de jaarlijkse exploitatiebegroting van Oranje Zwart kunnen worden betaald. In de afgelopen jaren is o.a. verlichting aangebracht langs het pad naar het trainingsveld, zijn vaste leidingen gelegd voor de beregening van de velden tijdens perioden van langdurige droogte, is een buitengeluidsinstallatie aangebracht, zijn verplaatsbare jeugddoelen gekocht en is een AED-defibrillator aangeschaft. Het bestuur van Oranje Zwart komt jaarlijks met een bestedingsvoorstel, waarna de deelnemers van deze Club van € 50 in vergadering tot besteding besluiten. Voor de Club van € 50 wordt een afzonderlijke administratie gevoerd en de beschikbare middelen blijven buiten de verenigingskas.

    Aanmelden voor de Club van 50 kan door een mailtje te sturen naar Sponsoring@vv-oranjezwart.nl o.v.v. Club van 50.

     

     

  • In 2022 gerealiseerd door de Club van 50: