• Bezoekersprotocol - VV Oranje Zwart

   Welkom op Sportpark de Bovenboer! Tijdens wedstrijden op ons sportpark bent u van harte welkom om spelers aan te moedigen en te supporten. Wel willen wij u vragen om hierbij onze huisregels en normen en waarden in acht te nemen:

  • Respecteer de aanwezigheid en mening van ieder ander op het sportpark. Ook als supporter geldt; zonder respect geen voetbal!
  • Probeer het alcoholgebruik te beperken tot na de wedstrijd, wellicht is er dan zelfs iets te vieren!
  • Drugs wordt op ons sportpark niet getolereerd, bij constatering zal de politie worden ingeschakeld.
  • Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden plaats te nemen binnen de omheining. Dit geldt ook voor kinderen of tijdens het vieren van eventuele doelpunten.
  • Respecteer de eigendommen van een ander, zowel van onze eigen vereniging als van eventuele bezoekers.
  • De scheidsrechter is hier om onze wedstrijd in goede banen te leiden, geef hem daarvoor ook de kans en onthoud je ten alle tijde van commentaar.
  • Onsportief gedrag van een ander is nooit een reden om hetzelfde gedrag te vertonen. Wat gij niet wilt u dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
  • Scheld of vloek niet, dit lokt enkel ongezellige reacties uit en bevorderd eventuele agressie.
  • Het gooien van voorwerpen (wat dan ook) op het veld is ten strengste verboden en resulteert in directe verwijdering van het sportpark.
  • Tijdens de wedstrijd zijn er bestuursleden van dienst aanwezig, volg hun instructies ten alle tijde op.
  • Moedig onze spelers op een positieve wijze aan, dit stimuleert en zorgt er alleen maar voor dat ze beter gaan spelen.
  • Regels zijn niet voor niets opgesteld, handel hierna.
  • Overtreding van de huisregels en normen en waarden of disrespect of agressief gedrag in welke vorm dan ook kan leiden tot verwijdering van het sportpark. Indien nodig zal ook de politie worden ingeschakeld.