• VV Oranje Zwart te Wanneperveen

   

   

   

  Agenda voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 24 Oktober 2023.

  Aanvang 20.00 uur in de kantine.

   

   

  Agenda:

   

  Opening

   

  1. Ingekomen stukken/mededelingen
  2. Notulen ledenvergadering 31-10-2022
  3. Financieel verslag 2022-2023
  4. Verslag kascommissie (Levi van Dalen en Henk Kleene)
  5. Begroting 2023-2024
  6. Vaststelling contributie
  7. Jeugd
  8. Senioren
  9. Sponsoring
  10. Sportaccommodatie
  11. Bestuursverkiezingen:

   

  • Aftredend en niet herkiesbaar:

                                             Jeugd coördinator: Janel de Boer

                                             Algemeen bestuurslid: Jeroen Westerbeek

                                             Verkiesbaar voor algemeen bestuur: Janel de Boer.

   

             Tegenkandidaten kunnen bij het bestuur worden aangemeld

   

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

   

   

  Oktober 2023

  Het bestuur